top of page
FB_cover_proljece.jpg
open-book-with-letters-arrangement.jpg

brzo čitanje

Brzo čitanje je tehnika koja koristi veći umni kapacitet. Na taj način u puno kraćem vremenskom periodu dolazi do usvajanja pročitanog materijala. Ova tehnika koristi učenicima, studentima, menadžerima te svima koji u kratkom vremenskom periodu trebaju steći veću količinu znanja.

ZNAK crni.png
book-pages.jpg

SEMINAR BRZOG ČITANJA

Prakticiranjem tehnike brzog čitanja razvijaju se sljedeće sposobnosti:

  • 5-10 puta veća brzina pročitanog teksta sa razumijevanjem

  • Postiže se pozornost/koncentracija na pročitani tekst

  • Povećava se motivacija za učenjem

  • Razvija se kreativnost

  • Razvija se vještina izrade mentalnih mapa koje su dragocjene za učenje

  • Povećava se opća produktivnost mozga

Iskustva više od 5500 polaznika seminara brzog čitanja pokazala su da već drugog dana postižu prosječnu brzinu od 3 pročitane stranice u minuti s potpunim doživljajem i razumijevanjem pročitanog.

Odlukom da naučite brzo čitati ne umanjujete vrijednost dosadašnjeg tradicionalnog čitanja, nego usvajate novu vještinu koju uvijek možete koristiti u kombinaciji s dosadašnjim usvojenim metodama učenja i čitanja.

Trajanje seminara: 3 x 3 sata ili 2 x 4.5 sati

Za dodatne informacije o seminaru i provjeru dostupnih termina obratiti nam se možete

telefonski na broj +385 98 792 399,

putem maila na info@houseofbeauty-rijeka.com

ili pošaljite upit putem kontakt forme:

ZNAK crni.png
bottom of page